cennik ulotek

Najkorzystniejszy z punktu widzenia ekonomii (najniższa cena jednostkowa pojedynczej ulotki) jest druk na papierze kreda błysk 130g (zielone tło tabelek).

ceny druku ulotki formatu A7 [74x105mm] - druk offsetowy 2-3 dni robocze

A7 kreda błysk 130g   A7 kreda błysk 170g   A7 kreda mat 170g
sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek
250 86 -   250 103 -   250 124 -
500 98 -   500 118 -   500 141 -
1 000 102 -   1 000 122 -   1 000 147 -
2 500 129 -   2 500 155 -   2 500 186 -
3 000 146 -   3 000 175 -   3 000 210 -
5 000 169 -   5 000 203 -   5 000 243 -
10 000 276 -   10 000 331 -   10 000 397 -
15 000 441 -   15 000 529 -   15 000 635 -
20 000 564 -   20 000 677 -   20 000 812 -

ceny druku ulotki formatu A6 [105x148mm] - druk offsetowy 2-3 dni robocze
 

A6 kreda błysk 130g   A6 kreda błysk 170g   A6 kreda mat 170g
sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek
250 128 -   250 154 -   250 184 -
500 144 -   500 173 -   500 207 -
1 000 154 -   1 000 185 -   1 000 222 -
2 500 174 -   2 500 209 -   2 500 251 -
3 000 190 -   3 000 228 -   3 000 274 -
5 000 214 -   5 000 257 -   5 000 308 -
10 000 368 -   10 000 441 -   10 000 529 -
15 000 567 -   15 000 680 -   15 000 816 -
20 000 731 -   20 000 877 -   20 000 1 052 -

ceny druku ulotki formatu A5 [148x210mm] - druk offsetowy 2-3 dni robocze

A5 kreda błysk 130g   A5 kreda błysk 170g   A5 kreda mat 170g
sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek
250 186 195   250 223 234   250 268 281
500 198 208   500 238 249   500 285 299
1 000 226 237   1 000 271 285   1 000 325 342
2 500 293 308   2 500 352 369   2 500 422 443
3 000 334 351   3 000 401 421   3 000 481 505
5 000 414 435   5 000 497 522   5 000 596 626
10 000 720 756   10 000 864 908   10 000 1 037 1 089
15 000 1 004 1 054   15 000 1 205 1 265   15 000 1 445 1 518
20 000 1 321 1 387   20 000 1 585 1 664   20 000 1 902 1 997

ceny druku ulotki formatu A4 [210x297mm] - druk offsetowy 2-3 dni robocze

A4 kreda błysk 130g   A4 kreda błysk 170g   A4 kreda mat 170g
sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek
250 276 290   250 331 348   250 397 417
500 322 338   500 386 406   500 464 487
1 000 374 393   1 000 449 471   1 000 539 565
2 500 530 557   2 500 636 668   2 500 763 801
3 000 626 657   3 000 751 789   3 000 901 947
5 000 796 836   5 000 955 1 003   5 000 1 146 1 204
10 000 1 287 1 352   10 000 1 545 1 622   10 000 1 854 1 946
15 000 1 827 1 918   15 000 2 192 2 302   15 000 2 631 2 762
20 000 2 321 2 437   20 000 2 785 2 924   20 000 3 342 3 509

ceny druku ulotki formatu A3 [297x420mm] - druk offsetowy 2-3 dni robocze

A3 kreda błysk 130g   A3 kreda błysk 170g   A3 kreda mat 170g
sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek
250 442 464   250 530 556   250 636 668
500 503 528   500 603 634   500 724 760
1 000 588 617   1 000 706 741   1 000 847 889
2 500 1 112 1 168   2 500 1 335 1 401   2 500 1 602 1 682
3 000 1 203 1 263   3 000 1 444 1 516   3 000 1 732 1 819
5 000 1 744 1 831   5 000 2 093 2 198   5 000 2 512 2 637
10 000 2 503 2 628   10 000 3 004 3 154   10 000 3 605 3 785
15 000 3 557 3 735   15 000 4 269 4 482   15 000 5 123 5 379
20 000 4 679 4 913   20 000 5 615 5 895   20 000 6 737 7 074

ceny druku ulotki formatu DL [99x210mm] - druk offsetowy 2-3 dni robocze

DL kreda błysk 130g   DL kreda błysk 170g   DL kreda mat 170g
sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek
250 148 -   250 178 -   250 186 -
500 152 -   500 182 -   500 192 -
1 000 174 -   1 000 209 -   1 000 219 -
2 500 238 -   2 500 286 -   2 500 300 -
3 000 275 -   3 000 330 -   3 000 347 -
5 000 344 -   5 000 413 -   5 000 433 -
10 000 515 -   10 000 617 -   10 000 648 -
15 000 737 -   15 000 885 -   15 000 929 -
20 000 949 -   20 000 1 139 -   20 000 1 196 -

ceny druku ulotki formatu 2xDL [210x198mm] - druk offsetowy 2-3 dni robocze

2 x DL kreda błysk 130g   2 x DL kreda błysk 170g   2 x DL kreda mat 170g
sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek   sztuk w nakładzie jednego projektu cena ulotek bez składania cena składanych ulotek
250 296 311   250 355 373   250 373 392
500 304 319   500 365 383   500 383 402
1 000 348 365   1 000 418 438   1 000 438 460
2 500 476 500   2 500 571 600   2 500 600 630
3 000 550 578   3 000 660 693   3 000 693 728
5 000 688 722   5 000 826 867   5 000 867 910
10 000 1 030 1 082   10 000 1 236 1 298   10 000 1 298 1 363
15 000 1 474 1 548   15 000 1 769 1 857   15 000 1 857 1 950
20 000 1 901 1 996   20 000 2 281 2 395   20 000 2 395 2 514

ceny druku

Powyższe ceny obowiązują w przypadku posiadania przez klienta gotowego projektu przygotowanego właściwie do druku. Ceny są cenami netto. Należy powiększyć o aktualną wysokość podatku VAT.

ceny składania ulotek - falcowania

Maszynowe składanie ulotek (za pomocą falcarki) wiąże się z dopłatą 10% ceny druku.

Formaty składania ulotek:
- A3 na A4 lub w 140x297mm (w 3C lub 3Z)
- A4 na A5 lub w DL (w 3C lub 3Z)
- A5 na A6
- DLx2 na DL

Ulotki są dostarczane klientowi już w fomie złożonej.

płatności za ulotki

Dla nowych klientów 50% przedpłata, pozostałe 50% przy odbiorze.

Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez fizycznego fatygowania się do naszego biura.
W takim przypadku należy przesłać potwierdzenie wpłaty (na podstawie otrzymanej faktury pro formy) w formie elektronicznej. Druga część płatna przy fizycznym odbiorze.

projekty ulotek

Możliwe jest nabycie prostego projektu ulotek już od 20zł - 30zł netto. Składy ulotki przez wklejenie dostarczonych tekstów na jednobarwne tło za 0zł w bonusie do zamówienia druku.

Dodatkowe informacje ważne przy projektowaniu ulotki znajdziesz w dziale projektowania ulotek.

roznoszenie ulotek / kolportaż

Istnieje możliwość nabycia usługi uzupełniającej w postaci rzetelnego kolportażu ulotek. Szczegóły w dziale roznoszenia ulotek.